Gå til hovedindhold
PULS

Mini-sessioner giver mulighed for fordybelse

Til PULS har du traditionen tro mulighed for at komme i dybden med de emner, som er særligt relevante for dig.

01. maj 2023
 • Læs op

Indhold

  Til PULS har du traditionen tro mulighed for at komme i dybden med de emner, som er særligt relevante for dig. Du kan nemlig tilmelde dig en af vores mini-sessioner, hvor du får mulighed for at arbejde med 1-2 emner, som du finder særligt aktuelle.

  1. Finansiering, muligheder og risici.
   Ifm. de store investeringer, som fjernvarmeselskaberne står over for, er det afgørende, at træffe det rigtige valg af finansiering. Et forkert valg kan have store konsekvenser for økonomien i mange år ud i fremtiden. Renteniveauet har det seneste år været stigende, det er derfor ekstra vigtigt at se ind i den rigtige finansiering. Hvad kan vi gøre når kommuner opkræver en høj garantiprovision, der ikke svarer til den reelle markedspris?
   Vi vil se ind i de forhold der påvirker prisen på finansieringen, og i dialog med deltagerne drøfte de forskellige muligheder og løsninger. Mini-sessionen er aktuel for både bestyrelsesmedlemmer og andre beslutningstagere i fjernvarmeselskaberne her under også dig der arbejder med finansiering og økonomisk risikostyring i Fjernvarmeselskaberne.
   Klaus Lunddal Brose, seniorkonsulent og Michael Fibiger, chefkonsulent Dansk Fjernvarme

  2. Diversitet og inklusion i forsyningssektoren.
   Diversitet og mangfoldighed er en ressource, som kan bidrage til både virksomheder og varmeselskabers udvikling, succes og vækst. Men hvordan rekrutterer vi mere diverst, og hvordan bliver vi skarpe på hvilke kompetencer vi har, og hvilke vi har brug for? Er det nogle andre kompetencer, end dem vi kender/allerede har i organisationen? Hvordan gør vi os attraktive for andre personer, end dem vi henvender os til nu? Disse spørgsmål drøfter vi blandt andet på denne mini-session, hvor vi også sammen udarbejder en guide til, hvordan du kan arbejde strategisk med diversitet i forbindelse med rekruttering.
   Karen Dich, journalist og forfatter A4 medier & Katrine Fugl, kommunikationskonsulent Dansk Fjernvarme

  3. Abonnementsordninger på fjernvarmeunit, muligheder og risici.
   I denne mini-session kigger vi nærmere ind i abonnementsordninger på fjernvarmeunit og vi taler også om hvilke andre serviceordninger der findes. Derudover vil vi gå i dialog med deltagerne hvor vi drøfter årsagerne til at indgå ordningen med kunderne og risici. Mini-sessionen er aktuel for både bestyrelsesmedlemmer og andre beslutningstagere i fjernvarmeselskaberne her under også dig der arbejder med kundeløsninger.
   John Elmertoft, seniorkonsulent og Casper Andersen, konsulent Dansk Fjernvarme

  4. Hvordan gør vi os attraktive for andre personer, end dem vi henvender os til nu?
   Hvordan skaber vi forandringer i samarbejde med vores lokalsamfund? Når vi inviterer til borgermøder og informationsarrangementer, glemmer vi ofte at indtænke deltagernes aktive rolle i afviklingen af møderne. Kom og lær hvordan man strategisk kan arbejde med afholdelse og facilitering af dialogmøder, hvor deltagernes egne ressourcer og motivation bliver en drivkræft. På workshoppen får du konkrete værktøjer og informationsmateriale til at arbejde med aktiv deltagelse, og mulighed for erfaringsudveksling på tværs, så vi får de gode eksempler frem
   Mads Schou, konsulent og Morten Friis, konsulent DeltagerDanmark

  5. Fra elproducent til elforbruger.
   I denne mini-session kigger vi nærmere på fjernvarmens udviklingen. Fjernvarmen er gået fra typisk at være elproducent, til i fremtiden at skulle have el som det primære ”brændsel”. Derudover tager vi en dialog om de forskellige muligheder og erfaringer med at sikre varmeprisen mod udsving i elprisen. Mini-sessionen er aktuel for både bestyrelsesmedlemmer og andre beslutningstagere i fjernvarmeselskaberne her under også dig der arbejder med drift og beslutning herom.
   Michael Søgaard Schrøder, økonomisk konsulent og Jens Christian Nielsen, seniorkonsulent Dansk Fjernvarme

  6. Kom godt i gang med Kodeks for godt bestyrelsesarbejde.
   Det er vigtigt, at forsyningsselskaberne vedvarende viser, at de leverer den forsyningssikkerhed og kvalitet, der kan forventes – både i det enkelte selskab og i samarbejdet med andre. En af måderne til at understøtte dette arbejde er ’Kodeks for godt bestyrelsesarbejde’. På denne mini-session arbejder vi ’hands on’ med Kodeks, og vi drøfter sammen, hvordan du kommer godt i gang med Kodeks, og hvordan du gør det til en aktiv del af bestyrelsesarbejdet. Mini-sessionen er aktuel for alle der ønsker at opkvalificere bestyrelsesarbejdet og arbejde med målrettede værktøjer til godt bestyrelsesarbejde.
   Lisbeth Aagaard Mountfield, Afdelingsleder og Birthe Boisen, chefkonsulent Dansk Fjernvarme

  Forrige Næste

  PULS 2023: Usikkert elmarked og presset økonomi udfordrer mange fjernvarmeselskaber

  Det årlige arrangement for bestyrelser og medarbejdere i fjernvarmesektoren vil bl.a. have fokus på, hvordan bestyrelser og ledelser kan blive bedre til at håndtere risikostyring.

  Der skal mere diversitet ind i bestyrelserne

  Til årets PULS 2022 blev det at sætte bestyrelsen med nye og yngre medlemmer debatteret. Det handler om vilje og aktivt promoveringsarbejde var konsensus blandt panelet.

  PULS 2023 klæder jer på til fremtiden

  Årets store ledertræf i fjernvarmesektoren, PULS 2023, bliver afholdt i Fjernvarmens Hus den 22. juni. Dansk Fjernvarme håber på 250 deltagere.

  Andre klikkede på...