Gå til hovedindhold

Se programmet for PULS 2023

Her kan du se programmet for PULS 2023, og du kan læse mere om de enkelte programpunkter.

21. apr. 2023
 • Læs op

Indhold

  Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 9.00.

  09.30 Velkomst ved Kim Mortensen

  09.40 Danmarks økonomi – er der råd til både militær oprustning, inflationshjælp og grøn omstilling?
  Dansk økonomi er bomstærk, men også under pres. Der skal være råd til et stærkt velfærdssamfund og samtidig være penge til øget militær oprustning. Alt imens oplever danskerne stigende inflation, uregerlige energipriser, og samtidig lurer klimakrisen fortsat, og der er behov for massive investeringer for at skabe et klimaneutralt samfund.
  Michael Svarer, professor i økonomi, Aarhus Universitet

  09.55 Hvordan får vi de rigtige beslutningskompetencer i bestyrelserne?
  Hvilke overvejelser indgår, når vi som bestyrelser, skal træffe beslutninger om fremtidige investeringer, fjernvarmeudrulning til nye områder samt fjernvarmens bidrag til sektorintegration og lokale udviklingsprojekter?
  Har vi de rette kompetencer i bestyrelsen? Og hvordan supplerer vi eventuelt vores kompetencer i bestyrelsen, så vi sikrer den rigtige bestyrelsessammensætning?
  Ellen Trane Nørby, bestyrelsesformand, Sønderborg Forsyning

  10.10 Opsamling og debat
  Michael Svarer, professor i økonomi, Aarhus Universitet
  Ellen Trane Nørby, bestyrelsesformand, Sønderborg Forsyning

  10.30 Yes in my Backyard – hvordan får vi borgerne med til at drive den grønne omstilling?
  Landet over blomstrer lokale initiativer i form af energifællesskaber og investeringer i større eller mindre VE-anlæg. Mange projekter står og falder med, at involveringen af det omkringliggende lokalsamfund ikke leder til modstand og konflikt undervejs i planlægningen for de nye projekter. Så hvordan arbejder vi systematisk med at skabe medvind til nye VE-anlæg? Rune Baastrup fra DeltagerDanmark og Teknologirådet giver en indflyvning til problemstillingen og byder ind med konkrete ideer til, hvordan man skaber opbakning fremfor modstand.
  Rune Baastrup, direktør, DeltagerDanmark og Teknologi Rådet

  10.50 Hvordan energipartnerskaber kan skabe lokal forankring og grøn omstilling
  I arbejdet med at skabe grøn omstilling indgår flere virksomheder og forsyningsselskaber samarbejde omkring VE-initiativer – såkaldte energifællesskaber. Disse energifællesskaber medfører ofte en udvidelse af grønne energianlæg, som kan møde modstand i lokalområdet, for hvem ønsker at være nabo til en vindmøllepark? Louise Langbak Hansen, udviklingschef ved Vestforsyning deltager på årets PULS for at fortælle, hvordan Vestforsyning skaber lokal forankring via deres strategi om partnerskaber for fremtidens forsyning.
  Louise Langbak Hansen, udviklingschef, Vestforsyning

  11.10 Energifællesskaber
  Pernille Aagaard Truelsen, indehaver og advokat, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  11.30 Netværk og udstilling

  12.00 Diversitet og inklusion i fjernvarmen – både på arbejdspladsen og i bestyrelserne
  Det er ikke kun i energi- og forsyningssektoren, at vi har brug for alle dygtige og talentfulde medarbejdere uanset deres køn, alder, nationalitet, handicap m.m., men hvad er diversitet, og hvordan står det egentlig til? Og hvorfor er det vigtigt at arbejde med diversitet? Det er både et spørgsmål om retfærdighed, om samfundskontrakt, om rekruttering og om bundlinje. Vi drøfter, hvordan vi kan arbejde strategisk med diversitet i en udfordret sektor, og hvordan vi skaber arbejdspladser, hvor folk reelt føler sig velkomne, når vi først har rekrutteret dem.
  Karen Dich, journalist og forfatter, A4 Medier

  12.30 Opsamling og debat
  Karen Dich, journalist og forfatter A4 Medier
  Torben Hjort, leder, Gelsted Fjernvarme
  Signe Grüner Hansen, Vejen Varmeværk
  Elsebeth Arendt, Kredsløb

  13.00 Frokost, udstilling og Netværk

  14.15 Mini-sessioner – 1. runde

  15.00 Pause

  15.15 Mini-sessioner – 2. runde

  16.00 Kaffe, udstilling og netværk

  16.30 Afrunding af PULS
  Vi samler de vigtigste pointer fra dagen og sætter fokus på, hvad du som deltager kan tage med hjem og konkret arbejde videre med.
  Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

  16.45 Vi tager PULS’en på Christiansborg og får en status på energi- og klimapolitikken.
  Niels Th. Dahl, politisk analytiker, Jyllands-Posten

  17.30 Netværk og mexicansk streetfood

   

  Bemærk: Vi opdaterer programmet løbende og tager derfor forbehold for ændringer.

  Forrige Næste

  Andre klikkede på...